Hương thơm tinh khiết Khơi dậy bản năng

Câu chuyện thương hiệu

Khoảng trống của không gian mang lại một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Sự trống rỗng đó để lại dư âm trong tiềm thức. Cảm giác trống rỗng vô hình nhưng vẫn tồn tại song song, không thể chạm đến nhưng vẫn có giá trị. Addict muốn miêu tả khoảng trống, dư âm đó thông qua mùi hương được chúng tôi tạo ra.

Addict muốn thông qua định nghĩa của sự trống rỗng thông qua mùi hương đặc trưng. Khi chỉ còn lại bản chất của mùi hương, vai trò của các thành phần được xác định và tạo mối liên kết giữa mùi hương và người dùng. Mối liên kết giúp mùi hương tự nhiên của cơ thể mỗi người trở nên nổi bật hơn. Mùi hương đặc trưng của cơ thể và mùi hương của sản phẩm hòa quyện cùng tạo nên 1 tiếng nói, 1 mùi thơm riêng biệt không bị trộn lẫn.

Tính
Thẩm mỹ
của Dư âm.

Eau de Parfum
Eat The Peach
Solid Perfume 103